Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Termin składania dokumentów

29.09.2022 2 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZABRZE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205653

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. ŚLĘCZKA 1A
41-800 ZABRZE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr telefonu: 32/277-72-21, 38, 39

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1. Pełna nazwa zamawiającego: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa 41-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 1a Regon: 000484854 NIP 648-000-85-58 tel. 32 277-72-21,38,39; e-mail: techniczny@zabrzezsm.pl

2. Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia pn.: Remont galerii budynku mieszkalnego przy ul. Łanowej 6 w Zabrzu,

3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Formularze zawierające SIWZ-y dla wyżej wymiennego zadania można otrzymać w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu przy ul. Pawła Ślęczka 8 w pokoju nr 6 (osobiście bądź e-mailem), po uprzednim dokonaniu wpłaty w kasie Spółdzielni bądź przelewem na konto ZSM nr 75-1020-2401-0000-0802-0039-7489 kwoty w wysokości 200,00 zł brutto.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 1a, pokój nr 12, I piętro (Sekretariat). Kopertę należy oznaczyć : Oferta dotyczy zadania pn.: jak w punkcie: 2 niniejszego ogłoszenia Nie otwierać przed dniem 30.09.2022r przed godziną 12 00.

6. Termin składania ofert upływa dnia: 29.09.2022r o godzinie 14 00.

7. Otwarcie ofert nastąpi w : Klubie „Kwadrat” Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-800 Zabrze, ul. Pawła Ślęczka 8 w dniu 30.09.2022r. o godz. 12.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/277-72-21, 38, 39. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo