Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

113 600,00 PLN

Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Mysłowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34206092

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: syndyk@lexcorpora.pl

Syndyk masy upadłości Ewy Gaweł, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym Katowice- Wschód w Katowicach, pod sygnaturą akt X GUp 1138/21/9, organizowany jest nieograniczony pisemny (ofertowy) przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład majątku masy upadłości prawa własności nieruchomości lokalowej objętej księgą wieczystą KW Nr KA1L/00020268/5 – lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze (1 kondygnacja) w budynku wielomieszkaniowym, znajdującym się przy ul. A. Dzióbka nr 30 w Mysłowicach, dzielnica Kosztowy. Z własnością lokalu związana jest ułamkowa część (1/3) w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek wraz z lokalem, objęty księgą wieczystą KW Nr KA1L/00019181/1 (poprzedni nr KW 41848).

Cena wywoławcza: 113.600,00 zł  (sto trzynaście tysięcy sześćset złotych).

  1. Oferty wraz z dowodem zapłaty wadium składa się w sekretariacie Kancelarii Syndyka Miłosza Wolańskiego, ul. Zwycięstwa 27/2, 44-100 Gliwice, w dniach pracy to jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do godz. 16:00, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty o dacie złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu w całości bądź w części bez podania przyczyny w dowolnym momencie procedury.

Ogłoszenie lub warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka pod adresem: ul. Zwycięstwa 27/2, 44-100 Gliwice w dniach pracy Kancelarii. Dodatkowe informacje udzielane są mailem pod adresem: syndyk@lexcorpora.pl.

Zobacz inne

Prawo