Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KOŃSKIE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205784

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W KOŃSKICH WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. ODROWĄŻA 5
26-200 KOŃSKIE

 OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Końskich I Wydział Cywilny informuje, że postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2022 roku, wydanym w sprawie I Ns 484/22, zezwolił Gminie Gowarczów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 180,66 złotych (sto osiemdziesiąt złotych, sześćdziesiąt sześć groszy) z tytułu wypłaty odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Gminy Gowarczów własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej 260502_2 Gowarczów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 1155/1 i 1155/3, w celu realizacji inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej klasy D – ulicy Żuka w Gowarczowie na odcinku od km 0 + 000 do km 0 + 420”, z zastrzeżeniem, że depozyt jak wyżej może być wydany osobie, która wykaże następstwo prawne do Wiesławie Józefie Wojciechowskim, synu Józefa i Marty.

Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (por. art. 6933 k.p.c.);

Zobacz inne

Prawo