Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRYNICA-ZDRÓJ, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205915

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W KRYNICY - ZDROJU

URZĄD MIEJSKI W KRYNICY - ZDROJU - Company Logo

ul. KRASZEWSKIEGO 7
33-380 KRYNICA-ZDRÓJ

Burmistrz Krynicy-Zdroju

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 oraz na stronie internetowej Urzędu wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krynica-Zdrój, przeznaczonej do zamiany gruntów. Wykaz obejmuje działkę ew. nr 273/14 o pow. 3,1216 ha, obj. księgą wieczystą nr NS1M/00014008/5, wycenioną na kwotę 251.000,00 zł., położoną w obrębie 0005 Muszynka.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Muszynka, gmina Krynica-Zdrój. Działka ew. nr 273/14 jest niezabudowana, porośnięta lasem górskim – jodłowym. Działka posiada granice częściowo regularne, teren o nachyleniu północnym. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się zwarte kompleksy leśne. Dostęp do przedmiotowej działki po proponowanej służebności przejazdu i przechodu po działce ewid. nr 273/13, która łączy się z drogami leśnymi i polnymi z drogą krajową nr 75. Przedmiotowy teren nie jest uzbrojony i nie znajduje się w zasięgu żadnego z urządzeń infrastruktury technicznej. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Mienia, Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 ( pok. nr 36 ) tel. (18) 472-55-43

Zobacz inne

Prawo