Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205716

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA MIASTA RADOMIA

GMINA MIASTA RADOMIA - Company Logo

ul. JANA KILIŃSKIEGO 30
26-600 RADOM

Prezydent Miasta Radomia

informuje, że w Urzędzie Miejskim w Radomiu, przy ul. Kilińskiego 30

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas określony, położonej w Radomiu w rejonie ulicy:

Wyścigowej (obr. 0122, ark. 122), grunt o pow. 28 m2, stanowiący część działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Radomia nr 181/53 o pow. 38.330 m2, będącej własnością Gminy Miasta Radomia. Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW RA1R/00069554/3.

Zobacz inne

Prawo