Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205745

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO

ul. ZBROWSKIEGO 104
26-600 RADOM

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ul. Zbrowskiego 104 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie remontu ciągu pieszo-jezdnego przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Powstańców Śląskich 11 w Radomiu oraz remontu schodów zewnętrznych na skarpie przy szczycie budynku (od strony przedszkola).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ul. Zbrowskiego 104 w Radomiu w terminie do dnia 07.10.2022 r. do godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Zbrowskiego 104 w dniu 07.10.2022 r. o godz.10.15. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zobacz inne

Prawo