Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

3 346 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

25.10.2022 28 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205988

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Likwidacja

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr. telefonu: 604 439 299 w godz. 9-14.

NIERUCHOMOŚĆ W OLSZTYNIE NA SPRZEDAŻ 

Syndyk upadłości PANDA KM Sp.j. Przemysław Kaczyński, Izabela Markiewicz w upadłości likwidacyjnej 

Ogłasza przetarg na sprzedaż: prawa wieczystego użytkowania, działki gruntu nr 5/2, obręb nr 159 o powierzchni: 0,4058 ha, położonej w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 9, zabudowanej stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności - magazynem o powierzchni 2.065 m kw., dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OL1O/00088477/7. 

Cena wywoławcza sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Olsztynie wraz z budynkami wynosi: 3 346 000 zł netto (70% ceny oszacowania). 

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży. 

Składanie ofert: 

Oferty nabycia należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa PANDA KM Sp.j. Przemysław Kaczyński, Izabela Markiewicz” na adres: Kancelaria Notarialna Elżbiety Brewki, Olsztyn, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn, w terminie do 25 października 2022 r. do godz. 15.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2022 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości: 330 000 (trzysta trzydzieści tysięcy) złotych. 

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości nr 25 9364 0000 2010 0039 4239 0001 do dnia składania ofert. 

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży, dołączonym do akt postępowania upadłościowego. 

Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie: http://syndykwasilewski.pl/

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka. 

Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży. 

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Wszelkie informacje dostępne są pod nr. telefonu: 604 439 299 w godz. 9-14. 

Zobacz inne

Prawo