Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OPOLE, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205822

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO OPOLE

MIASTO OPOLE - Company Logo

ul. RYNEK 1A
45-015 OPOLE

Prezydent Miasta Opola

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń biurowca Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności 7-8 I piętro przy Wydziale Gospodarki Nieruchomościami podawane są do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

  1. wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego (działki nr 1226/69 i 1228/69 a.m. 9 obręb Bierkowice),
  2. wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego (działki nr 1233/69 i 1234/69 a.m. 9 obręb Bierkowice).

Dodatkowo pełną informację o ww. wykazach nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Opola, w zakładce ogłoszenia:

http://www.bip.um.opole.pl

Prezydent Miasta Opola zawiadamia również o wyłożeniu spisów inwentaryzacyjnych z terenu miasta Opola, podległych komunalizacji z mocy prawa.

 

Zobacz inne

Prawo