Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

95 476,00 PLN

Icon
Data publikacji

23.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZDZIESZOWICE, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34205820

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA ZDZIESZOWICE

ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 34
47-330 ZDZIESZOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, pokój A-108 lub pod nr tel. (077) 4064440

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Jasionej przy ul. Polnej 18, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 423/7, arkusz mapy: 2, obręb ewidencyjny: 160505_5.0003, Jasiona, powierzchnia działki: 0,0628 ha, w tym: B - 0,0628 ha,  jedn. rej. gr. G2.

Nieruchomość jest zapisana w księdze wieczystej nr OP1K/00042487/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.

Powierzchnia nieruchomości -  0,0628 ha.

Nieruchomość jest zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z poddaszem nieużytkowym, wraz z dwoma zabudowaniami gospodarczymi.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi 95.476,00 zł.

Wysokość wadium do przetargu na nieruchomość wynosi 10.000,00 zł.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży prawa własności do powyższej nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w sali nr B-112, dnia 26 października 2022r., o godz. 900 .

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, na tablicach ogłoszeń Samorządów Osiedli w mieście Zdzieszowice, sołectw Gminy Zdzieszowice oraz opublikowane na stronach internetowych: www.zdzieszowice.pl w zakładkach Komunikaty oraz Przetargi i www.bip.zdzieszowice.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, w pokoju A-108 lub pod nr tel. (077) 4064440, w dniach pracy urzędu

Zobacz inne

Prawo