Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34213719

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 221/22 toczy się postępowanie z wniosku Ewy Danieluk, Kazimierza Danieluka o zasiedzenie udziałów we własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Żmichowskiej 5 o pow. 0,0997 ha dla której Sąd Rejonowy dla łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą o nr. KW nr. LD1M/00083877/7 Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych (a w szczególności spadkobierców Józefa Zalewskiego, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swój interes prawny, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o nabiciu udziałów w nieruchomości przez zasiedzenie.

Zobacz inne

Prawo