Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

02.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

JASIENICA, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34213780

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

CERAMIKA PILCH SP. Z O.O. SP.K. W UPADŁOŚCI

ul. JASIENICA 357
43-385 JASIENICA

Syndyk masy upadłości  CERAMIKA PILCH” sp. z o.o. Sp.k. w upadłości  z siedzibą     Jasienica 357, 43-385 Jasienica ogłasza aukcję  na sprzedaż:                                                                    

 zorganizowanej części przedsiębiorstwa CERAMIKA PILCH” Sp. z o.o. Sp.k.  obejmującej :

 - prawo własności nieruchomoścI  obj. KW/BB1B/00061836/1 o pow.  12a 74 m²

-  prawo własności nieruchomoścI  obj. KW/BB1B/00086791/4  o pow.  60a 03 m²          

-  prawo własności nieruchomoścI  obj. KW/BB1B/00007943/8  o pow.  22a 69 m²          

 - prawo własności nieruchomoścI  obj. KW/BB1B/00021467/1  o pow.  39a 75 m²          

-  prawo własności nieruchomoścI  obj. KW/BB1B/00046651/9, KW/BB1B/00064167/1,

   KW/BB1B/00077708/0  o pow.  3 ha 46a 60m², zabudowanej budynkami    o pow. 15.278,35 m2

 

                                                                                                                Minimalna  cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi  20.590.000,00  zł                                                                              

                                                       (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych )

                        Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:

- wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu aukcji na rachunek bankowy upadłego:  SANTANDER BANK:   62 1090 1740 0000 0001 4769 6057

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

- zobowiązanie się  nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów i ciężarów /podatki, opłaty/ związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw,

- złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem aukcji.

 

 Aukcja odbędzie się w dniu 21.11.2022r. w siedzibie Sądu Rejonowego Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, sala nr  47  godz.  12,00.

Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej w dniu 18.11.2022r.

Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania aukcji w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości.

Regulamin aukcji oraz informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu 604 097 702, 509 165 047 oraz  pocztą elektroniczną: syndyk.piotr@gmail.com.

Zobacz inne

Prawo