Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PSZCZEW, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34214838

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA PSZCZEW

GMINA PSZCZEW - Company Logo

ul. RYNEK 13
66-330 PSZCZEW

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PSZCZEW

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr LII.403.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczew, dla terenu położonego przy ul. Żurawiej w obrębie Pszczew oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o którym mowa w art. 43 ww. ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew.

 

Wójt Gminy Pszczew

Józef Piotrowski

Zobacz inne

Prawo