Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MIĘDZYZDROJE, zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34214849

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MIĘDZYZDROJE

ul. PLAC RATUSZOWY 1
72-500 MIĘDZYZDROJE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości

     stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza

                                                    Międzyzdrojów nr 309 /GN/2022 z dnia 02.11.2022r.

 

 

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OGŁASZA

piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę nr 89/2 o powierzchni 1.071 m², położonej przy ulicy Wąskiej w Wicku, obręb 25 gmina Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00004707/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy Placu Ratuszowym 1.

CENA WYWOŁAWCZA wynosi 240.975,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i zawiera podatek VAT w stawce 23%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 13.12.2022r. (włącznie) wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

) przelewem na konto Urzędu Miejskiego; za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływów środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach prowadzony przez: PKO BANK POLSKI, nr rachunku: 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy Placu Ratuszowym 1, pokój nr 208 lub telefonicznie pod numerem 91 327 56 66 lub 91 327 56 32.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl

- w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zobacz inne

Prawo