Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

800 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Termin składania dokumentów

03.01.2023 38 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34214872

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA WROCŁAW

ul. PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. +48-71-777-72-83 do 84, e-mail: wns@um.wroc.pl

PREZYDENT WROCŁAWIA

ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

niezabudowanej, położonej we Wrocławiu przy:

 

ul. Ernsta Maya,

obręb: Żerniki, AM-11, dz. nr 191/5;

GPS: N:51.13701, E:16.92098;

pow. nieruchomości: 1171 m2;

KW WR1K/00410320/6;

 

 

Przeznaczenie w mpzp: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

 

Cena wywoławcza:  800 000,00 zł;   Wadium: 80 000,00 zł;

Podatek VAT doliczony zostanie do ceny ustalonej w przetargu.

 

 

Wadium uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 3 stycznia 2023 r. na konto: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem Maya 191/5w sekretariacie Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia - Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 150, do dnia 3 stycznia 2023 r. do godz. 1500.

 

Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 dnia 10 stycznia 2023 r. w sali 215 o godz. 1000.

 

 

 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: gn.um.wroc.pl oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126 i 127, tel. +48-71-777-72-83 do 84, e-mail: wns@um.wroc.pl

Prezydent Wrocławia ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Zobacz inne

Prawo