Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SIERPC, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215103

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W SIERPCU I WYDZIAŁ CYWILNY

ul. WIOSNY LUDÓW 1
09-200 SIERPC

W Sądzie Rejonowym w Sierpcu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Henryka Witolda Jaroszewskiego i Bogusława Jaroszewskiego (sygn. akt I Ns 208/22) o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez wnioskodawców Henryka Witolda Jaroszewskiego i Bogusława Jaroszewskiego własności nieruchomości, tj. działki nr 200/2, o powierzchni 0,07 ha położonej w miejscowości Szumanie – Pustoły gmina Zawidz,  dla której to nieruchomości jest urządzony Zbiór Dokumentów ZD848-D, oraz dla których Sąd Rejonowy w Sierpcu Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgi wieczystej.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie będą pominięci w tym postępowaniu

Zobacz inne

Prawo