Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

25.11.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Przemyśl, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215270

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż

osoba kontaktowa: tel. 507105955

Syndyk masy upadłości Grzegorza Bednarskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej informuje, że posiada do sprzedania z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniej oferty, wchodzący w skład masy upadłości Grzegorza Bednarskiego :

 1. udział 1/150 w nieruchomość gruntowej niezabudowanej położonej w Przemyślu
 • działka nr 402, powierzchnia 4761 m2,
 • Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr PR1P/00086080/0,
 • wartości udziału upadłego wynoszącego 1/150 (minimalna cena sprzedaży) : 1.888,00 zł,
 • adnotacja rzeczoznawcy – „istnieje rozbieżność pomiędzy udziałami w prawie wielkości udziału w działce pomiędzy wpisem w KW a stanem prawnym.”
 1. udział 1/150 w nieruchomość gruntowej zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 102
 • działka nr 931, powierzchnia 1418 m2,
 • Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr PR1P/00005943/7,
 • wartości udziału upadłego wynoszącego 1/150 (minimalna cena sprzedaży) : 1.563,00 zł,
 • adnotacja rzeczoznawcy – „istnieje rozbieżność pomiędzy udziałowcami w wpisie w dziale II KW a stanem faktycznym (liczba udziałowców) w wypisie z rejestru gruntów”,
 1. udział 1/150 w nieruchomość gruntowej niezabudowanej położonej w Przemyślu
 • działka nr 932, powierzchnia 509 m2,
 • Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr PR1P/00005944/4,
 • wartości udziału upadłego wynoszącego 1/150 (minimalna cena sprzedaży) : 408 zł,
 • adnotacja rzeczoznawcy – „istnieje rozbieżność pomiędzy udziałami w prawie wielkości udziału w działce pomiędzy wpisem w KW a stanem prawnym”.
 1. udział 1/150 w nieruchomość gruntowej niezabudowanej położonej w Przemyślu
 • działka nr 933, powierzchnia 3926 m2,
 • Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr PR1P/00005819/9,
 • wartości udziału upadłego wynoszącego 1/150 (minimalna cena sprzedaży) : 1.711 zł,
 • adnotacja rzeczoznawcy – „istnieje rozbieżność pomiędzy udziałami w prawie wielkości udziału w działce pomiędzy wpisem w KW a stanem prawnym”.

Oferty należy składać w terminie do 25.11.2022 r. (liczy się data wpływu) do Kancelarii Syndyka Macieja Wieniakowskiego 90-337 Łódż ul.Tymienieckiego 58 m.39. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 507105955 lub mailowo wieniakowski@wieniakowski.pl

Zobacz inne

Prawo