Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 965,00 PLN

Icon
Data publikacji

07.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

05.12.2022 7 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bestwina, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215029

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

osoba kontaktowa: nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 

ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁOW w NIERUCHOMOŚCI 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności udziału w wielkości 3/32 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bestwinie (KW nr KA1P/00072576/0, dz. nr 958/39), 
o pow. całkowitej 6786 m2 

Cena wywoławcza wynosi 1 965,00 zł netto. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl  lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006. 

Zobacz inne

Prawo