Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZAWIERCIE, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215045

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W ZAWIERCIU

ul. LEŚNA 4
42-400 ZAWIERCIE

W Sądzie Rejonowym w Zawierciu  pod sygn. akt I Ns 231/20 toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank S.A. przy udziale Bartosza Bigajczyka, Doroty Dorobisz, Piotra Kotarby, Boguławy Wojciechowskiej i innych o stwierdzenie nabycia spadku po Irenie Kotarba, c. Adama i Janiny, zmarłej dnia 3.06.2018r. w Zawierciu, ostatnio stale zamieszkałej w Łazach oraz po Sławomirze Wojciechowskim, s. Augustyna i Bogusławy zmarłym dnia 11.06.2015r. w Porębie, ostatnio stale zamieszkałym w Porębie.  W majątku po zmarłych znajdują się zobowiązania finansowe wobec wierzycieli, w związku z czym bliższa rodzina odrzuciła spadek po zmarłych. 

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności zstępnych Jana Bigajczyka i Marianny Bigajczyk z domu Stek, zstępnych Jana Kwietnia i Marianny Kwiecień z domu Lemańskiej oraz zstępnych Zofii i Józefa Wojciechowskich  aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do spadku, ewentualnie złożyli oświadczenia o odrzuceniu spadku, pod rygorem pominięcia ich praw przy rozpoznawaniu wniosku. 

Wszystkie osoby, które mają informację o krewnych zmarłego proszone są o kontakt. 

 

Zobacz inne

Prawo