Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

15 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Łapy, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215625

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

Icon
Tryb postępowania

Sprzedaż z wolnej ręki

osoba kontaktowa: tel. 696 525 024, 91 328 54 44

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki, po cenie obniżonej za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 15.000,00 zł

udział ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w Łapach przy ul. M. Konopnickiej 6 m 23 , o pow. 48,2 m², KW BI1B/00140505/1.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane, płatność ceny winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania potrąceń.

Oferty zgodne z regulaminem, należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Agnieszka Stańczak - Kujawska, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 13.12.2022r. – obydwie do godziny 14.30. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG UDZIAŁ W SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO XII GUp 204/20”.

Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 525 024, 91 328 54 44 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

 

Zobacz inne

Prawo