Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OBORNIKI, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215553

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

Icon
Tryb postępowania

Licytacja/aukcja

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OBORNIKACH TOMASZ CHOJNACKI

ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 31 LOK.5
64-600 OBORNIKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki Kancelaria Komornicza nr 1 w Obornikach: 64-600 Oborniki, ul. Kopernika 31/5 zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2022 r. o godz. 09.30 

w Sądzie Rejonowym w Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 47 sala nr 3 odbędzie się: 

PIERWSZA LICYTACJA 19/20 części nieruchomości 

usytuowanej pod adresem: 64-630 Ryczywół, Sosnowa 54, 

dla której Sąd Rejonowy w Obornikach 

Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

PO1O/00026423/2. 

Suma oszacowania wynosi: 456 551,00 zł.
Cena wywołania wynosi: 342 413,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 45 655,10 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu nr rachunku: 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064 tytułem: Km 1314/21, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub 

w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47 (akta dołączone do sprawy I Co 403/21), w godzinach urzędowania sądu lub w kancelarii komorniczej. Tel. 61 64611113, www.komornikoborniki.pl. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. 

Zobacz inne

Prawo