Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

151 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WŁOCŁAWEK, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215206

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

ul. ZIELONY RYNEK 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 54 41 44 108

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK 

w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Papieżka, oznaczonej jako działka 25/2 (Włocławek KM 90) o pow. 0,1320 ha. 

Cena wywoławcza netto wynosi 151 000,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi - 15 100,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Dla ww. działki w Sądzie Rejonowym we Włocławku w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00015225/6. 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, przyjętym uchwałą nr XI/96/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie ulic: Leonida Teligi, Zielnej i Papieżki, zawartego pomiędzy ulicami Płocką, Barską, Polną oraz terenami bocznicy kolejowej (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego nr 165 z dnia 26 lipca 2011 r., poz. 1391), niniejsza działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 5U o ustaleniach: przeznaczenie podstawowe - usługi nieuciążliwe, dopuszczalnym - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, magazyny, rzemiosło, adaptacja zabudowy wielorodzinnej. W obszarze oznaczonym symbolem 5U obowiązuje zakaz realizacji inwestycji rzemieślniczych i o funkcjach magazynowych, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przez przeznaczenie dopuszczalne należy rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie jest z nim sprzeczne. Natomiast przeznaczenie podstawowe to takie, które winno przeważać na danym terenie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.12.2022 r. o godz. 13.00  w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, sala nr 9. 

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz przy ul. 3 Maja 22 (I piętro), a także na stronach internetowych inwestion.wloclawek.eu oraz www.bip.um.wlocl.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pok. 14, po uprzednim telefonicznym (tel. 54 41 44 108) ustaleniu terminu spotkania. 

Zobacz inne

Prawo