Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIECIE, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215225

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWIECIE

GMINA ŚWIECIE - Company Logo

ul. WOJSKA POLSKIEGO 124
86-100 ŚWIECIE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŚWIECIA 

Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

o możliwości zapoznania się z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo, gmina Świecie wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 i uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie w Wydziale Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego, biuro nr 7 w godzinach od 8:00 do 14:00 w terminie 21 dni od dnia doręczenia obwieszczenia, tj. od 14 listopada 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. 

Zobacz inne

Prawo