Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00338616/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Druk i dostawa publikacji książkowej Marek Zybura, „Książki – ludzie – rozmowy” Znak sprawy: DW.5382.2/3.2022.KJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość"

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020480740

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Grabiszyńska 184

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 53-235

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zajezdnia.org

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zajezdnia.org

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samorządowa instytucja kultury współprowadzona przez Miasto Wrocław i MKIDN

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność naukowa, kulturalna , wystawiennicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338616

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00338455/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 08:00

Po zmianie:
2022-09-19 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 09:00

Po zmianie:
2022-09-19 09:00

Zobacz inne

Prawo