Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czersk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00338662/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czersk

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I NADBUDOWĄ BUDYNKU BIUROWEGO NADLEŚNICTWA CZERSK WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ” II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czersk

1.2.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Czersk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090550644

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Malachin, ul.Cisowa 12

1.4.2.) Miejscowość: Czersk

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 0-52 395 36 10

1.4.8.) Numer faksu: 0-52 39 536 21

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: czersk@torun.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://czersk.torun.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338662

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00325364/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 10:00

Po zmianie:
2022-09-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 10:30

Po zmianie:
2022-09-16 10:30

Zobacz inne

Prawo