Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brusy, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00338701/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Brusy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ul. Dąbek w Męcikale w ramach zadania „Budowa ul. Dąbek i ul. Leśnej w Męcikale - sołectwo Męcikał”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brusy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351251

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Na Zaborach 1

1.4.2.) Miejscowość: Brusy

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-632

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 523969300

1.4.8.) Numer faksu: 523969303

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brusy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: brusy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338701

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331797/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 09:00

Po zmianie:
2022-09-13 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 11:00

Po zmianie:
2022-09-13 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-11

Po zmianie:
2022-10-12

Zobacz inne

Prawo