Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00338722/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. Odtworzenie urządzeń piętrzących wodę na Kanale Stradzewskim wraz z dopływami

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi__warszawa@wody.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa osoba prawna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338722

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00330288/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 08:00

Po zmianie:
2022-09-14 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 08:15

Po zmianie:
2022-09-14 08:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-11

Po zmianie:
2022-10-13

Zobacz inne

Prawo