Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Busko-Zdrój, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00338993/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

"Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Drugie postępowanie na dostawę paliwa gazowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288165

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gen. F. Rzewuskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Busko-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 28-100

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ubz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ubz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Spółka Akcyjna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338993

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00327908/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-08 12:00

Po zmianie:
2022-09-12 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-08 12:30

Po zmianie:
2022-09-12 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-07

Po zmianie:
2022-10-11

Zobacz inne

Prawo