Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Koszęcin, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00339699/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Koszęcin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koszęcin

1.2.) Oddział zamawiającego: UG Koszęcin

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398468

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców 10

1.4.2.) Miejscowość: Koszęcin

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-286

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.7.) Numer telefonu: 343576100

1.4.8.) Numer faksu: 343576108

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: koszecin@koszecin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszecin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności gospodarczej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339699

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00326546/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00025624/04/P

Po zmianie:
2022/BZP 00025624/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-09 11:00

Po zmianie:
2022-09-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-09 11:30

Po zmianie:
2022-09-14 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-07

Po zmianie:
2022-10-13

Zobacz inne

Prawo