Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wielbark, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00339933/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA WIELBARK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi wraz z komunikacją

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELBARK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743278

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 2

1.4.2.) Miejscowość: Wielbark

1.4.3.) Kod pocztowy: 12-160

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 896218106

1.4.8.) Numer faksu: 896218106

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielbark.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wielbark.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339933

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00321316/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-09 10:00

Po zmianie:
2022-09-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-09 11:00

Po zmianie:
2022-09-16 11:00

Zobacz inne

Prawo