Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczawno-Zdrój, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00340017/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa transportem wykonawcy lub na jego koszt środków czystościowych dla Spółki Uzdrowisko Szczawno - Jedlin S.A. z podziałem na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288308

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wojska Polskiego 6

1.4.2.) Miejscowość: Szczawno-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-310

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mfajek@szczawno-jedlina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawno-jedlina.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340017

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00312546/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-09 11:30

Po zmianie:
2022-09-12 13:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-09 12:00

Po zmianie:
2022-09-12 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-07

Po zmianie:
2022-10-10

Zobacz inne

Prawo