Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00340095/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup ( wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego) pierwszego wyposażenia hali sportowej w LO nr XIII oraz zakup wyposażenia hali szermierczej SP nr 85

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII IM.ALEKSANDRA FREDRY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000704296

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-447

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lo13.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo13.wroc.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340095

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00318036/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-09 10:00

Po zmianie:
2022-09-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-09 10:05

Po zmianie:
2022-09-14 10:05

Zobacz inne

Prawo