Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00340097/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż zespołu prądotwórczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000861593

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-362

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gios.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340097

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00328153/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-09 10:00

Po zmianie:
2022-09-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-09 10:30

Po zmianie:
2022-09-14 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-08

Po zmianie:
2022-10-13

Zobacz inne

Prawo