Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zielona Góra, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341528/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ETAP PIERWSZY (PROJEKT PRZYGOTOWAWCZY) – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA BUDYNKÓW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

1.2.) Oddział zamawiającego: Oddział w Zielonej Górze

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500090

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bohaterów Westerplatte, 31

1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 65-950

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 68 327 10 68

1.4.8.) Numer faksu: 68 325 34 68

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341528

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331472/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 09:45

Po zmianie:
2022-09-21 09:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 10:00

Po zmianie:
2022-09-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-11

Po zmianie:
2022-10-20

Zobacz inne

Prawo