Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mysłakowice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341908/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Związek Gmin Karkonoskich

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa bloków betonowych typu LEGO i wykonanie boksów i murków oporowych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Związek Gmin Karkonoskich

1.2.) Oddział zamawiającego: Inwestycje

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230032097

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Robotnicza 6

1.4.2.) Miejscowość: Mysłakowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 58-533

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 757182415

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@karkonosze.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgk.karkonosze.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341908

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00322531/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00038886/06/P

Po zmianie:
2022/BZP 00038886/07/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
894308,0

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający informuje, że w Planie postępowań szacunkowa wartość zamówienia została podana w kwocie brutto a nie netto. Wartość netto wynosi to 894 308 PLN

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 11:00

Po zmianie:
2022-09-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 12:00

Po zmianie:
2022-09-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-11

Po zmianie:
2022-10-15

Zobacz inne

Prawo