Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dobryszyce, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342505/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Dobryszyce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
UBEZPIECZENIE GMINY DOBRYSZYCE W OKRESIE OD 26.09.2022 . DO 25.10.2024 R.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobryszyce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647977

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wolności 8

1.4.2.) Miejscowość: Dobryszyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-505

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 446811193

1.4.8.) Numer faksu: 446811028

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dobryszyce.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dobryszyce.biuletyn.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342505

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331744/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 11:00

Po zmianie:
2022-09-15 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 12:00

Po zmianie:
2022-09-15 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-11

Po zmianie:
2022-10-14

Zobacz inne

Prawo