Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00343936/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zapewnienie usług wsparcia technicznego, licencji i praw do aktualizacji dla systemów informatycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim z siedzibą w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01581798500064

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zamkowa 8

1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 35-032

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 017 86 04 102

1.4.8.) Numer faksu: 017 86 04 228

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nfz-rzeszow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-rzeszow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343936

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00332984/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-13 11:00

Po zmianie:
2022-09-15 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-13 11:30

Po zmianie:
2022-09-15 11:30

Zobacz inne

Prawo