Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Grójec, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344015/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRÓJCU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRÓJCU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230385

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Strażacka 11

1.4.2.) Miejscowość: Grójec

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 486642388

1.4.8.) Numer faksu: 486642556

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: grojec@mazowsze.straz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-grojec

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344015

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00343991/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-13 08:00

Po zmianie:
2022-09-21 12:00

Zobacz inne

Prawo