Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

13.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00344696/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie remontu promu pasażerskiego „MOTŁAWA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000635075

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ołowianka 9-13

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-751

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nmm.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nmm.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00344696

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331494/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 10:00

Po zmianie:
2022-09-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-14 10:10

Po zmianie:
2022-09-21 10:10

Zobacz inne

Prawo