Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Piekary Śląskie, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346460/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa środków dezynfekcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

1.2.) Oddział zamawiającego: PCM Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241542177

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 11

1.4.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.piekary.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.piekary.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346460

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00340122/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 09:00

Po zmianie:
2022-09-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 09:05

Po zmianie:
2022-09-20 09:05

Zobacz inne

Prawo