Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Woskowice Małe, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00346548/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO W WOSKOWICACH MAŁYCH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290890

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Pałacowa 15

1.4.2.) Miejscowość: Woskowice Małe

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@olowoskowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.olowoskowice.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346548

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00306983/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 11:00

Po zmianie:
2022-09-19 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 12:00

Po zmianie:
2022-09-19 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-14

Po zmianie:
2022-10-18

Zobacz inne

Prawo