Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347087/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311473

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: K. Szymanowskiego 11

1.4.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

1.4.3.) Kod pocztowy: 27-400

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.ostrowiec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347087

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00337416/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 10:00

Po zmianie:
2022-09-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 10:30

Po zmianie:
2022-09-19 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-14

Po zmianie:
2022-10-18

Zobacz inne

Prawo