Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rzeszów, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00347598/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Politechniki Rzeszowskiej na okres 12 miesięcy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001749

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Powstańców Warszawy 12

1.4.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.4.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 17 7432175

1.4.8.) Numer faksu: 8651075

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dorzech@prz.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Uczelnia Wyższa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347598

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00339626/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 10:00

Po zmianie:
2022-09-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 10:15

Po zmianie:
2022-09-22 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-15

Po zmianie:
2022-10-21

Zobacz inne

Prawo