Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348049/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji dla jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001037034

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dworcowa 19

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 70-206

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zachodniopomorska@ohp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.ohp.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348049

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00335416/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 08:00

Po zmianie:
2022-09-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 08:30

Po zmianie:
2022-09-21 09:30

Zobacz inne

Prawo