Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348115/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Jednostka Wojskowa Nr 6021

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wyposażenia warsztatu krawieckiego i sprzętu AGD oraz drobnego sprzętu AGD dla Jednostki Wojskowej Nr 6021.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021

1.2.) Oddział zamawiającego: Jednostka Wojskowa Nr 6021

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146268471

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Żwirki i Wigury 9/13

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-909

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ozgst.zampub@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ozgst.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348115

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00321486/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00089224/04/P

Po zmianie:
2022/BZP 00089224/05/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 09:00

Po zmianie:
2022-09-27 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 09:05

Po zmianie:
2022-09-27 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-14

Po zmianie:
2022-10-26

Zobacz inne

Prawo