Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

14.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Stąporków, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00348351/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 21 (DSD 250) wraz z budową miejsc postojowych na terenie leśnictwa Mościska.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STĄPORKÓW

1.2.) Oddział zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290042670

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Niekłańska 15

1.4.2.) Miejscowość: Stąporków

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-220

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 41 3741783

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: staporkow@radom.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://staporkow.radom.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00348351

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00328208/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 12:00

Po zmianie:
2022-09-19 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 12:30

Po zmianie:
2022-09-19 12:30

Zobacz inne

Prawo