Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

15.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Konin, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00349023/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym-etap II oraz dostosowanie lądowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311591

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 45

1.4.2.) Miejscowość: Konin

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-504

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@szpital-konin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-konin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349023

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00345966/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-03 09:00

Po zmianie:
2022-10-04 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-03 11:00

Po zmianie:
2022-10-04 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-01

Po zmianie:
2022-11-02

Zobacz inne

Prawo