Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tarnów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00350961/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy artykułów medycznych (m.in. igły do biopsji, igły do znieczuleń nerwów obwodowych, zestawy do kaniulacji, worki stomijne)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313408

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 13

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 631 03 41

1.4.8.) Numer faksu: 14 631 03 37

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ssz.tar.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ssz.tar.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00350961

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00341497/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 09:00

Po zmianie:
2022-09-21 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 10:00

Po zmianie:
2022-09-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-18

Po zmianie:
2022-10-20

Zobacz inne

Prawo