Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Witaszyczki, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352935/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Sp. z o.o. w Jarocinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 50kWp.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Sp. z o.o. w Jarocinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251580939

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mariusza Małynicza 1

1.4.2.) Miejscowość: Witaszyczki

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 62 747 24 56

1.4.8.) Numer faksu: 62 747 24 56

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wcr-jarocin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352935

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331631/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 10:00

Po zmianie:
2022-09-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 11:00

Po zmianie:
2022-09-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-18

Po zmianie:
2022-10-21

Zobacz inne

Prawo