Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rejowiec, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352983/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA REJOWIEC

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA REJOWIEC

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197931

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wiktoryna Zaleskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Rejowiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-360

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.rejowiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminarejowiec.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352983

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331821/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 10:00

Po zmianie:
2022-09-19 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 10:30

Po zmianie:
2022-09-19 14:30

Zobacz inne

Prawo