Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kobylin, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354000/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GRÓJECKA SPÓŁKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
WYKONANIE I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH WORKÓW FOLIOWYCH
DLA GRÓJECKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GRÓJCU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GRÓJECKA SPÓŁKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385769529

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 1D

1.4.2.) Miejscowość: Kobylin

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gsk.grojec.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gsk.grojec.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354000

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00343466/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 10:30

Po zmianie:
2022-09-22 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 11:00

Po zmianie:
2022-09-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-20

Po zmianie:
2022-10-21

Zobacz inne

Prawo